ತೆರೆಮರೆಯ ತುಳು ಬರಹಗಾರ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯಾರು

Bharathraj Talthaje
ತೆರೆಮರೆಯ ತುಳು ಬರಹಗಾರ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯಾರು- ramesh kulal bayar

ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಬರಹಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಬರಹಗಾರರಾಗಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು, ಕವನಗಳು ಮುಂತಾದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಮನರಂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಬರಹಗಾರನನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬರಹಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಬರಹಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ತುಳು ಹವ್ಯಾಸಿ ಬರಹಗಾರರೆ ಶ್ರೀ ಯುತ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯಾರ್.

ಇವರು ಮೂಲತಃ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಯಾರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದವರು. ತಂದೆ ಪಕ್ರು ಮೂಲ್ಯ ತಾಳ್ತಾಜೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ತಾಳ್ತಾಜೆ. ಇವರಿಗೆ ಐವರು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು. ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ, 2016 ರಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಬರಹಗಾರ ಎಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಓದುಗಾರನು ಆಗಿರಲೇ ಬೇಕಲ್ಲವೇ. ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ, ತುಳು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ದೈವಾರಾದನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಎಂದರೆ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಗಿಂತಲೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಭಾ ನಿಪುಣ. ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ.

ಇವರು ಆನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇನೆ.

1. ಮುಗಲ್ ತೆಲಿಂಡ್ - ಎಂಬ ಕಥೆಯು 1994 ರ ತುಳುರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು.

Latest Posts

Kiwifruit

Kiwifruit

Kiwifruit, also known simply as kiwi, is a small, fuzzy fruit with a brown, hairy skin and bright green flesh. It is known for its unique, sweet-tart flavor and vibrant green color. The scientific name for the most common variety is Actinidia deliciosa. Kiwifruit is native to China and was originally called Chinese gooseberry, but it was later renamed kiwifruit or kiwi in reference to the New Zealand national bird, the kiwi, which has a similar brown, fuzzy exterior.

Golden Temple Kushalnagar, Coorg's

Golden Temple Kushalnagar, Coorg's

The Golden Temple in Kushalnagar, Coorg, is officially known as the Namdroling Monastery. It is a significant Tibetan Buddhist monastery and is one of the largest teaching centers of the Nyingma lineage of Tibetan Buddhism outside Tibet.

Mysore Palace

Mysore Palace

The Mysore Palace, also known as the Amba Vilas Palace, is a historical palace located in the city of Mysore in the southern state of Karnataka, India. It is one of the most famous tourist attractions in the country and is renowned for its magnificent architecture and rich cultural heritage.

All about the King Cobra - 2 incidents, Power, Venom, Style, Speed

All about the King Cobra - 2 incidents, Power, Venom, Style, Speed

We all know that the king of the jungle is the lion. Because of its strength, majestic gait and roar that shakes the entire forest. Similarly, how much do you know about the snake king? Yes, its name itself says Raja Naga. That means King Cobra. Its scientific name is called ophiophagus hanna. It is the world's largest venomous snake. Its poison is so dangerous that once the poison from its mouth is distributed to 10 people, ten people will lose their lives.

Leave a reply

Exevor's Affordable Elegance: Top Picks for Budget-Savvy Shoppers

Discover unbeatable deals at Exevor Shop's featured product section! Explore a curated selection of budget-friendly yet high-quality items for the savvy shopper in you.