ರೈತ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಥೆ

ರೈತ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಥೆ

05 Dec | 2023
0
131 views

ಅದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತನ ಮನೆ. ಆ ಮನೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗಿದ್ದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸದೇ ಆ ರೈತನನ್ನು ವಾಚಾಮಗೋಚರವಾಗಿ ಬೈಯತೊಡಗಿದರು.

A story of farmer and forest officer

A story of farmer and forest officer

05 Dec | 2023
0
127 views

It was the home of a village farmer. Without thinking, the forest officials barged into the house and began angrily attacking the farmer.

Do you know the history of Ayodhya Ram Mandir..? Who built the mosque?

Do you know the history of Ayodhya Ram Mandir..? Who built the mosque?

11 Oct | 2023
0
317 views

What is the reason for demolishing Ayodhya Ram Mandir and building a mosque..? Who razed the Ayodhya Ram Mandir..? Here is the history of Ayodhya Ram Mandir that you must know.

Veer Savarkar: Hindutva Icon and Patriot

Veer Savarkar: Hindutva Icon and Patriot

03 Oct | 2023
0
329 views

Introductions: Vinayak Damodar Savarkar, also known as Veer Savarkar, was an influential Indian freedom fighter, nationalist, poet, writer, and politician. He played a significant role in the Indian independence movement and is known for his contributions to the cause of India's freedom from British colonial rule.

ಬದಲಾದ ಈ ಜೀವನ ಶೈಲಿ... ಏನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತು - Story of asha sahni death

ಬದಲಾದ ಈ ಜೀವನ ಶೈಲಿ... ಏನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತು - Story of asha sahni death

10 Dec | 2021
0
604 views

ಆಷಾ ಸಾಹ್ನಿ ಎನ್ನುವ ವೃದ್ದೆ ಮುಂಬೈ ನಗರದ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ನಾ ಹತ್ತನೆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಧಣಿಕರಾದ ಇವರ ಸ್ವಂತ ಮಹದಡಿ ಗಳಾಗಿದ್ದವು 10ನೆ ಮಹಡಿಯ 2 ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು. ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ಓದಿಸಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾರಾಸರಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಲೋಲುಪಗಳು ಅವರಿಗಿದೆ.

Our indian temples

Our indian temples

29 Nov | 2021
0
601 views

A. Sun-shielded to temples once a year 1. Nagalapuram Veda Narayana Swamy temple 2. Kolhapur Laxmi Temple 3. The Gavi Gangadhar Temple, Bangalore 4. Ariyasvelly Surya Narayana Temple 5. Mogaleshwar 6. Kodandarama Kadapa District